Wyniki wyborów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek i Czerniewic… Dziękuję bardzo za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Postaram się Was nie zawieść i skutecznnie pracować dla rozwoju naszych osiedli i całego Torunia.