Wisła szansą dla rozwoju Torunia

Sąsiedztwo Wisły jest ogromną szansą dla rozwoju nowych form turystyki. Aby ją wykorzystać Toruń musi zwrócić się ku rzece i stworzyć atrakcyjną przestrzeń obejmującą Bulwar Filadelfijski, Most Drogowy imienia Józefa Piłsudskiego, Kępę Bazarową oraz Most Kolejowy imienia Edmunda Malinowskiego.

Utworzenie przystani dla łodzi i rewitalizacja bulwaru oraz udostępnienie mostu kolejowego dla pieszych i rowerzystów pozwolą na rozwój tego terenu jako atrakcyjnej i spójnej przestrzeni dla turystów i mieszkańców.