Więcej kultury na osiedlach…

Na wczorajszej Sesji Rady Miasta złożyłem wniosek o realizację części imprez kulturalnych na terenie osiedli z mojego okręgu. Doskonale zdaję sobię sprawę z tego, że te największe i najbardziej atrakcyjne wydarzenia skierowane nie tylko do mieszkańców ale także do turystów będą organizowane na toruńskiej starówce, która jest przecież naszym największym atutem. Uważam jednak, że należy więcej uwagi poświęcać wydarzeniom na terenie poszczególnych osiedli. Pozwoli to budować sąsiedzkie więzi, budować kapitał społecznego zaufania i zwyczjanie stworzy ciekawszą niż obecnie ofertę dla młodziezy i wszystkich mieszkańców. Poniżej treść złozonego przeze mnie wniosku na Sesji 26.IX.2013:

Zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i realizację części wydarzeń kulturalnych na terenie następujących toruńskich osiedli: Na Skarpie, Kaszczorek, Podgórz, Rudak, Stawki, Czerniewice i Glinki. Ze zrozumiałych względów większość życia kulturalnego koncentruje się na terenie Starego Miasta. Natomiast część osiedli w związku z brakiem oferty kulturalnej pełni rolę „sypialni” co tworzy pewne problemy związane z utrudnionym udziałem w życiu kulturalnym i społecznym oraz prowadzi do zanikania więzi pomiędzy mieszkańcami a w niektórych przypadkach pogłębia nawet wykluczenie społeczne. Wnioskuję o realizację w miarę możliwości części imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie wskazanych osiedli. Działania takie z pewnością będą sprzyjać budowaniu kapitału społecznego i pozwolą na eliminację wielu negatywnych zjawisk.

Radny RMT
Bartłomiej Jóźwiak