Struga Toruńska

Na Sesji RM 5.IX złożyłem wniosek dotyczący analizy możliwości wykorzystania wody ze Strugi Toruńskiej – popularnej ‚Bachy’. Co roku latem część toruńskiej zieleni obumiera z powodu braku wody. Nasze parki i zielone skwery wymagają kosztownego podlewania.

Zaproponowałem wykorzystanie wody pochodzącej ze Strugi Toruńskiej.
Koncepcja jest następująca: w ramach nowej perspektywy finansowej UE będą możliwe do realizacji projekty zakładające wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii. Myślę że warto zastanowić się nad budową specjalnych zbiorników na wodę z ‚Bachy’, z których latem będzie można podlewać toruńskie parki. Energia potrzebna do pobierania wody ze zbiorników pochodziłaby np z paneli słonecznych. Dzięki realizacji takiego ekologicznego projektu miasto mogłoby uzyskać namacalne oszczędności i podnieść kondycję naszej toruńskiej zielenii.

Poniżej treść złożonego przeze mnie wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wody przepływającej przez Toruń Strugi Toruńskiej. W okresie letnim cześć terenów zielonych cierpi na brak wody co objawia się poprzez gorszy stan roślinności i zmusza służby miejskie do podlewania części parków i skwerów w szczególnie suchych okresach lata. Czy istnieje możliwość np. w ramach projektu realizowanego w nowej perspektywie finansowej UE, wybudowanie podziemnych zbiorników na wodę pochodzącą ze Strugi Toruńskiej, która służyłaby latem do nawadniania terenów zielonych ? Proszę o analizę możliwości realizacji takiego projektu z uwzględnieniem wykorzystania w nim ekologicznych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, które zasilałyby w potrzebną energię system nawadniający.

Radny RMT
Bartłomiej Jóźwiak