Przyszłość komunikacji miejskiej

16 marca w  siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków toruńskiego zespołu pracującego nad przyszłością komunikacji zbiorowej w naszym mieście.  Przedmiotem rozmów było funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W czasie dyskusji strony wymieniły się informacjami i doświadczeniami w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej w naszych miastach.  Spotkanie było istotne ze względu na realizację założeń Porozumienia Programowego zawartego przez Platformę Obywatelską z Prezydentem Torunia, które dotycząc zmian w sposobie funkcjonowania MZK w Toruniu. Konieczność zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej spowodowana jest rówież  przez Dyrektywę Unii Europejskiej, która  nakłada na samorządy obowiązek wprowadzenia od 3 grudnia 2009 roku organizatora komunikacji zbiorowej.

W Toruniu pracuje specjalnie powołany zespół roboczy, w któym mam przyjemność pracować, a którego zadaniem jest wypracowanie przyszłego modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu i dokonania niezbednych przekształceń w ramach Miejskiego Zakładu Komunikacji.