Propozcyja likwidacji autobusu 39

Po tygodniowej analizie poprzedzonej burzliwym spotkaniem z mieszkańcami Kaszczorka, Urząd Miasta zaproponował likwidację wszystkich kursów autobusu linii nr 39 na rzecz zwiększenia liczby kursów autobusu nr 23. Więcej informacji na portalu osiedlowym.