Promocja poprzez sport?

Tak się to robi w Poznaniu – uczmy się od najlepszych…