Osiedle Na Skarpie należy do jednych z zamieszkiwanych przez największą liczbę mieszkańców. Mieszka tutaj aż ponad 23 tysiące Torunian. Zabudowa osiedla Na Skarpie składa się z bloków wielorodzinnych cztero, dziesięcio i jedenastopiętrowych oraz jednego czternastopiętrowego wieżowca. Znajduje się tutaj kilka szkół i basenów przyszkolnych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Gimnazjum nr 29 i II LO), Liceum Ogólnokształcące nr 3, Zespół Szkół nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr 18, XII LO), Zespół Szkół nr 28 (Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 28), Szkoła Podstawowa nr 32, Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Dzieci i Dorosłych, Regionalne Centrum Stomatologii, Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny, targowisko a także parafie: św. Maksymiliana Kolbego, bł. Matki Marii Karłowskiej i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Osiedle zostało zbudowane w latach 80tych. Duże odległości między blokami, miejsca na pawilony usługowe oraz szkoły z salami gimnastycznymi i basenami określiły charakter osiedla. W przestrzeni pozostawiono także tereny zielone oraz liczne place zabaw.

Obecnie miasto inwestuje w infrastrukturę przeznaczoną do sportu i rekreacji, buduje trasy rowerowe, siłownie plenerowe nowego typu, boiska, korty, baseny letnie i lodowisko zimą. Jako radny reprezentujący osiedle, na którym się wychowałem staram się szukać optymalnych rozwiązań, które pogodzą potrzebę tworzenia nowych miejsc parkingowych z rozbudową placów zabaw i troską o skwery zieleni umożliwiające spokojny odpoczynek. Zabiegam o nowe inwestycje w obiekty sportowe i rozwój przestrzeni służącej rekreacji, a także poprawę bezpieczeństwa. Na mój wniosek została zwiększona kwota przeznaczona przez miasto na dodatkowe patrole policji na naszym osiedlu, zostały ustawione światła na przejściu dla pieszych pomiędzy szkołą a zespołem obiektów sportowych przy ulicy Przy Skarpie. Skutecznie zabiegałem o nowe miejsca parkingowe – np.  na ulicy Konstytucji 3go Maja, progi zwalniające, ławeczki czy doposażenie placów zabaw i rozbudowę siłowni plenerowych. Udało mi się doprowadzić do rewitalizacji parku za pawilonem Maciej wraz z odbudową miasteczka rowerowego, na którym  obecnie uczę jeździć na rowerze swojego synka Kazika… Skutecznie działałem na rzecz systematycznych remontów, modernizacji i doposażenia naszych szkół wraz z salami gimnastycznymi i basenami.

W ramach nowych zadań zabiegam o przekształcenie biblioteki osiedlowej w bogato wyposażone centrum mulitmedialne dla mieszkańców, rozwój trasy sportowo-rekreacyjnej w pobliskim lasku, budowę nowych miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni oraz przebudowę ulicy Ligi Polskiej do standardu z bezpieczną trasą rowerową.

Moim celem jest tętniąca życiem, wygodna, czysta, bezpieczna, pełna miejsc do rekreacji dla rodzin, dzieci, młodzieży i seniorów Skarpa.