Rudak znajduje się jest w południowo-wschodniej części miasta. Osiedle to bezpośrednio przylega do Wisły oraz graniczy z osiedlami Czerniewice i Stawki. Jego historia jako samodzilnej osady sięga aż XIV wielu. Najważniejsze drogi przebiegające przez to osiedle to: ulice Łódzka, Okólna, Rudacka, Stara Droga, Strzałowa, Telimeny i Włocławska. Historia tego miejsca związana była między innymi z osadnikami olenderskimi – Mennonitami. Funkcjonowały tu również elementy Twierdzy Toruń, w tym koszary wojskowe. W chwili obecnej osiedle to dynamicznie się rozwija. Powstają nowe domy i firmy. Przybywa mieszkańców. Budowa nowego mostu drogowego i kompleksowa przebudowa ulicy Rudackiej otworzyły to osiedle na nowe inwestycje. Na co dzień współpracuję ze środowiskiem mieszkańców osiedla aktywnie działających na rzecz integracji jego mieszkańców i dalszego rozwoju.

Zabiegam o nowe inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 17, przy Domu Muz przy ulicy Okólnej oraz w przestrzeni przy ulicy Podgórskiej. Staram się o zwiększenie środków przeznaczanych na wydarzenia i zajęcia pozaszkolne organizowane na tym osiedlu. Zamierzam doprowadzić do końca przebudowę wszystkich dróg lokalnych do standardu odwodnionej drogi asfaltowej z chodnikiem dla pieszych oraz doprowadzić do całkowitego uprzątnięcia dzikich wysypisk śmieci i zagospodarowania dla mieszkańców terenów zielonych wraz z wykorzystaniem znajdujących się obecnie zaniedbanych fortów.

Od kilu lat zabiegam także o udostępnienie mostu kolejowego dla pieszych i rowerzystów oraz o utworzenie pętli pieszo-rowerowej obejmującej Bulwar Filadelfisjki, most drogowy im. Józefa Piłsudskiego, Kępę Bazarową oraz most kolejowy im. Edmunda Malinowskiego. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Rudaka zyskaliby bezpośrednią komunikację z centrum miasta.

Bezpieczny i przyjazny mieszkańcom ale także tętniący życiem i pełen wydarzeń kulturalnych Rudak to moje zadanie, które realizuję współpracując na co dzień z jego mieszkańcami.