Położony w południowo-zachodniej części miasta Podgórz ma samodzielną długą historię. Ślady obecności człowieka na tym ternie pochodzą aż z paleolitu. Historia pisana dla Podgórza zaczyna się natomiast już w 1555 roku. Prawa miejskie Podgórz zyskuje w 1611 roku z nadania króla Zygmunta III Wazy. Herb Podgórza – wizerunek św. Mikołaja do dzisiaj znajduje się na budynku dawnego ratusza. Po okresie dynamicznego rozwoju związanego z postaniem linii kolejowej i powierzchniowym rozwojem Podgórz zostaje połączony z Toruniem w 1938 roku.

Na terenie osiedla znajdują się liczne fortyfikacje oraz Zamek Dybów. Funkcjonuje tutaj także kompleks sportowy składający się z „orlika”, 2 boisk piłkarskich, w tym jednego z trawą syntetyczną, kortów tenisowych, boiska do badmintona oraz piłki plażowej.

Intensywnie rozwija się tutaj budownictwo mieszkaniowe zarówno jedno jak i wielorodzinne. Zmodernizowana została ulica Poznańska oraz tzw. „Krowi Mostek”, wybudowana trasa średnicowa – generała Andersa oraz południowa obwodnica miasta nazywana trasą poligonową.

Z osiedlem jestem mocno związany – taj funkcjonuje 127 Toruński Szczep Harcerski – wcześniej 127 Toruńska Drużyna Harcerska, do której należałem. Jako radny reprezentujący to osiedle zabiegam o systematyczną przebudowę wszystkich jego ulic, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej. Mieszkańcy potrzebują częściej kursującej komunikacji miejskiej, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz lepszego dostępu do opieki medycznej i usług publicznych. Skutecznie zabiegam o tworzenie nowych placów zabaw oraz sprzątanie zaniedbanych terenów i większą ilość patroli policji na osiedlu. Staram się także o większe środki na działalność Domu Muz i funkcjonujących przy nim organizacji. W ostatnich latach zmodernizowana została Szkoła Podstawowa nr 15, ale mieszkańcy Podgórza i całego lewobrzeża zasługują na dobrą szkołę średnią po tej stronie Wisły.

Podgórz jest sercem lewobrzeżnego Torunia. Za jego dynamicznym rozwojem musi nadążyć rozwój miejskiej infrastruktury: dróg, chodników, oświetlenia, bezpiecznych tras rowerowych, placów zabaw, terenów zielonych. Moim celem jest stworzenie tutaj centrum usług dla mieszkańców oraz dużego kompleksu rozrywkowego dla wszystkich mieszkańców Podgórza oraz pozostałych osiedli lewobrzeżnego Torunia.