Kszczorek położony jest w południowo-wschodniej części miasta. To sympatyczne osiedle otaczają Wisła, Drwęca oraz skarpa pradoliny Wisły. Sąsiednim osiedlem jest toruńska Skarpa. Długa historia Kaszczorka sięga XIII wieku, kiedy to należał on do kujawskich biskupów. Przebywali tu dominikanie i begardzi. W 1509 roku Kaszczorek stał się własnością toruńskiej rady miejskiej. Od 1976 jest integralną częścią Torunia i jednym z jego osiedli. Od lat intensywnie rozwija się tutaj jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Na terenie osiedla znajdują się stadni koni, Szkoła Podstawowa nr 27,  przedszkole, boisko z placem zabaw i siłownią plenerową, trasa sportowo-rekreacyjna, Muzeum Etnograficzne, Zagroda Rybacko-Rolnicza oraz gotycki kościół parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Główna droga osiedla – ulica Turystyczna jest obecnie przebudowywana na odcinku do granic administracyjnych miasta i mostu na Drwęcy.

Reprezentując Kaszczorek w Radzie Miasta zabiegam o systematyczną modernizację i przebudowę wszystkich osiedlowych ulic oczywiście z ulicą Turystyczną, oświetlenie, budowę chodników wraz z odwodnieniem oraz inwestycje w przestrzeń publiczną służącą wszystkim mieszkańcom. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zgłaszali zrealizowane już projekty rozbudowy placu zabaw czy utworzenia ścieżki rekreacyjno-sportowej. Miasto inwestuje również w modernizację szkoły oraz ośrodka zdrowia. Zabiegam o przebudowę drewnianego mostku na Drwęcy oraz uprzątnięcie i zagospodarowanie dla mieszkańców terenów zielonych. Skutecznie starałem się o utworzenie przystani dla kajakarzy spływających rzeką Drwęcą.

W najbliższych latach wszystkie ulice zyskają asfaltową nawierzchnię. Kompleksowo przebudowane zostaną ulice nie posiadające obecnie odwodnienia i bezpiecznych chodników dla pieszych. Oświetlimy wszystkie uliczki. Będę również zabiegał o rozbudowę tras rowerowych i wygodną dla mieszkańców przebudowę drewnianego mostku na Drwęcy. Dużą wagę przywiązuję do rozwoju przestrzeni publicznej służącej wszystkim: placu zabaw, siłowni, boiska. Ten teren przekształcimy w atrakcyjne miejsce przeznaczone do zabawy, uprawiania sportu, rekreacji i spotkań mieszkańców. Będę również troszczył się o rozwój naszego ośrodka zdrowia i przystani kajakowej na Drwęcy.

Moim celem jest bezpieczny, wygodny do życia, dobrze skomunikowany i przyjazny mieszkańcom Kaszczorek.