Położone w południowo-wschodniej części miasta osiedle graniczy z osiedlem Rudak, rzeką Wisłą oraz gminą Wielka Nieszawka. Długa historia Czerniewic obejmuje osadę będącą majątkiem rycerskim, szlacheckim, należącym do kolejnych prywatnych właścicieli. Tędy przebiegała granica zaborów oraz linia kolejowa Toruń-Otłoczyn. W końcu XIX wieku odkryto tutaj źródła wód mineralnych a Czerniewice stały się miejscem wypoczynku Torunian. Funkcjonowała tutaj restauracja oraz zakład kąpielowy. Do Czerniewic kursowały Wisłą parowce z orkiestrami grającymi na ich pokładach. Przed II wojną działało tu niewielkie uzdrowisko. Połączenie z Toruniem nastąpiło w 1955 roku.

Osiedle otoczone jest lasami i rzeką, które tworzą jego klimat pełny zieleni. W pewnej odległości od osiedla przebiega autostrada A1. Zabudowa jest w większości jednorodzinna. Funkcjonuje tu także osiedle Solanki zbudowanego przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W Czerniewicach znajduje się Zespół Szkół nr 34 oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Aktywna lokalna społeczność z troską zabiega o rozwój swojego osiedla.

Jako radny aktywnie pracuję na rzecz sprawnej realizacji Programu Budowy Dróg Lokalnych i przebudowę w jego ramach wszystkich ulic osiedlowych. Staram się o wprowadzanie korzystnych dla mieszkańców rozwiązań dotyczących komunikacji miejskiej, edukacji i inwestycji na tym osiedlu. Mieszkańcy skutecznie korzystają z Budżetu Partycypacyjnego zgłaszając i głosując na swoje projekty.

Obecnie trwa przebudowa głównej drogi dojazdowej do osiedla: ulicy Łódzkiej. W najbliższym czasie rozpocznie się także realizacja projektu budowy tężni solankowej. Aktywnie działam na rzecz poprawy oświetlenia, nawierzchni ulic, budowy chodników, rozbudowy obiektów sportowych, placu zabaw oraz miejsc do rekreacji dla mieszkańców.