Mam 37 lat. Wychowałem się w Toruniu. Tutaj skończyłem szkoły, tutaj studiowałem. Działałem w harcerstwie a później w Samorządzie Studenckim UMK. Ukończyłem studia zdobywając tytuł magistra politologii oraz magistra prawa. Specjalizowałem się w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i rozwoju aglomeracji miejskich. Skończyłem również studia europejskie w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta.

Pracowałem w jednym z toruńskich pubów, cegielni, wyjeżdżałem do pracy za granicę. Współpracowałem z Posłem do Parlamentu Europejskiego Taduszem Zwiefką. Realizowałem również projekty europejskie. Pracowałem jako pośrednik innowacji i zajmowałem się komercjalizacją badań naukowców z UMK. Doprowadziłem do wdrożenia badań przez konkretne przedsiębiorstwa z naszego województwa. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji ponieważ na moich oczach rozwijały się firmy, które zaczęły stosować rozwiązania opracowane przez wyszukanych przeze mnie młodych naukowców. Po zakończeniu tego projektu pracowałem w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej, gdzie koordynowałem projekt mający na celu upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w naszym regionie. Obecnie realizuję projekt z zakresu ochrony środowiska w naszym województwie dzięki, któremu mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać odpady do specjalnych punktów. Widzę że dzięki wsparciu pochodzącym z unijnych funduszy strukturalnych i dzięki ciężkiej pracy rozwijają się nauka oraz gospodarka w Toruniu i całym regionie.

12.XI.2006 zostałem po raz pierwszy wybrany przez mieszkańców Torunia radnym. Sprawuję mandat radnego reprezentując w Radzie Miasta mieszkańców Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek, Czerniewic i Glinek. Pełnię funkcję przewodniczącego Klubu radnych PO. Wykonując swoją pracę radnego staram się służyć dobrze Toruniowi i jego mieszkańcom.

Razem z żoną Ewą mieszkamy i wychowujemy naszego synka Kazika w Toruniu. Na co dzień
rozwiązujemy te same problemy, z którymi spotykają się wszyscy Torunianie. Pracę nad przyszłością naszego miasta traktuję jako coś oczywistego. Tak jak każdy chciałbym z rodziną żyć w nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym Toruniu.