Młodzieżowa Rada Miasta

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci 29 maja 2009 r. zorganizowało  konferencję  dotyczącą  ponownego powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Toruniu. Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UMK Patronat objął słynny Torunianin, aktor Bogusław Linda oraz Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?
Jest to forma aktywności młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Młodzieżowi radni to najczęściej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Pracując w radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu, a przede wszystkim mają możliwość wpływania na swoje miasto – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby.

Akcja „Masz głos, masz wybór” wspiera samorządowców, którzy są otwarci na dialog obywatelski, którzy nie rzucają słów na wiatr. Sprawia, że wyborcy wiedzą, co robią ich przedstawiciele, powoduje, że samorząd to nie tylko prezydent, ale i mieszkańcy. Akcji patronuje Fundacji Batorego i Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”. Zaangażowanych jest w nią około 230 organizacji pozarządowych z całej Polski. Celem programu jest budowanie świadomego, mającego wpływ na działania samorządów społeczeństwa obywatelskiego. Akcja służy budowie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi.
Działania podejmowane przez Stowarzyszenie są apolityczne i nie mają na celu promowania żadnej z formacji politycznych co gwarantuje regulamin akcji oraz zastrzegają sobie patroni konferencji.