Głosujmy na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego!

Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014
GŁOSOWANIE

Każdy mieszkaniec Torunia, który ma co najmniej 16 lat, może głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na rok 2014. Każdy ma do dyspozycji sześć głosów i może je wykorzystać w głosowaniu na dwa rodzaje zadań: ogólnomiejskie oraz lokalne. Zadania ogólnomiejskie dotyczą całego Torunia. Zadania lokalne dotyczą poszczególnych rejonów miasta (13 części). Podczas głosowania na listę ogólnomiejską możesz wybrać maksimum trzy projekty. Głosując na zadania z listy lokalnej także możesz oddać trzy głosy, ale wszystkie wybrane przez Ciebie projekty muszą znajdować się na jednej liście lokalnej – tej, która dotyczy rejonu Twojego zamieszkania. Pamiętaj, że po oddaniu głosu na projekt z wybranej listy lokalnej nie będziesz już mógł wybrać innej listy lokalnej.