Bezprzewodowy internet na Starówce, Bulwarze i przy Muzeum Etnograficznym…

24.X na Sesji Rady Miasta złożyłem wniosek dotyczący stworzenia możliwości dostępu do bezprzewodowego interentu w przestrzeni publicznej:

Zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i realizację na terenie Starego Miasta oraz przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego i przestrzeni pomiędzy budowaną salą koncertową na Jordankach a Muzeum Etnograficznym bezprzewodowego publicznego dostępu do Internetu. Nowoczesne miasta realizują tego typu przedsięwzięcia, które pozwalają na pełniejsze wykorzystywanie przestrzeni publicznej przez mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu torunianie i odwiedzający miasto turyści będą mieli lepszy dostęp do informacji o mieście, jego atrakcjach i organizowanych imprezach. Będą również mogli część pracy zawodowej wykonywać na terenie przestrzeni publicznej co korzystnie wpłynie na jej funkcjonowanie. Proszę o przeanalizowanie możliwości technicznych oraz kosztów realizacji przez miasto usług typu hot-spot na wskazanych terenach.

Z poważaniem
Bartłomiej Jóźwiak