19.06.2018 17:45

Mój program dla miasta

Toruń jest miastem ogromnych możliwości. Stwórzmy dobre warunki do rozwoju. Torunianie pragną sukcesu, drzemie w nich ogormny potencjał. Pozwólmy im działać!

1. PRACA

Praca dla Torunian to najważniejsze zagdanienie nadchodzących lat.
Co roku tracimy opuszczających miasto najzdolniejszych absolwentów naszych toruńskich uczelni, którzy mogliby pracować i współtworzyć nowoczesny i dobrze prosperujący Toruń.

Aby stworzyć miejsca pracy w Toruniu należy:
- opracować plany zagospodarowania przestrzennego oraz uzbroić nowe tereny inwestycyjne (z uwzględnieniem nowoczesnej infrastruktury światłowodowej)
- aktywnie poszukiwac inwestorów z zewnątrz
- wykorzystać bliskość położenia przy autostradzie A1
- stworzyć lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorstw
- stworzyć mechanizmy wiążące studentów z toruńskim pracodawcami
- rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i agencjami wspierającymi rozwój przemysłu
- ułatwić powstawanie biurowców klasy A i rozwijać toruński sektor usług dla biznesu (tysiące absolwentów mogłoby w nim znaleźć zatrudnienie)

2. KOMUNIKACJA

Podstawą dobrego funkcjonowania miasta jest sprawna komunikacja. Nowy most drogowy stworzył nowe możliwości rozwoju ale także nowe wyzwania zwłaszcza dla lewobrzeznego Torunia. Coraz większa liczba aut na naszych ulicach wymaga realizacji ogromnego i spójnego projektu komunikacyjnego.

- Toruń potrzebuje kompleksowej koncepcji komunikacyjnej
- Inwestycjom w infrastrukturę drogową muszą towarzyszyć rzetelne konsultacje społeczne
- Transport publiczny wymaga radykalnych zmian: reform oraz dofinansowania. Dosyć podwyżek cen biletów! Czas na poprawę jakości usług oraz na zmiany idące w ślad za rozwojem nowych osiedli.
- Budowa sieci dróg rowerowych oplatająca całe miasto - dzięki temu rower stanie się ątrakcyjnym środkiem tarnsportu i prawdziwą alternatywą dla samochodu
- Toruń musi być lepiej skomunikowany z sąsiednimi gminami. Czas na autobusy podmiejskie dowożące pasażerów do centrów przesiadkowych.

3. KULTURA jako biznes.

Potrzebujemy sprawnego zarządzania w kulturze!
Kluczowe dla finansów miasta jest optymalne wykorzystanie istniejących obiektów. Potrzebne są duże nakłady na stworzenie naprawdę zauważalnych imprez przyciągających widownię spoza Torunia, która będzie w stanie nakręcać gospodarczo miasto.
Kultura jest także elementem gospodarki. Przyciągając publiczność na duże wydarzenia kulturalne ożywiamy starówkę i pozwlamy lepiej funkcjonować toruńskim hotelem, restauracjim, muzeom… W efekcie powstają miejsca pracy a miejską kasę zasilają wpływy z podatków od tych przedsiębiorców i pracowników.

Kultura musi stać się jednym z filarów rozwoju Torunia.
Formuła konkursów jest najbardziej przejrzystym sposobem dofinansowania wszelakich imprez i wydarzeń. Dzięki rozbudowie trybu konkursowego podniesiemy jej poziom i zapewnimy finansowanie.

4. Zrównoważony rozwój
O komforcie życie nie decyduje tylko praca.
Proponuję rozwój terenów rekreacyjnych wzdłuż Wisły i w całym mieście. Toruń to wyjątkowe miasto z niepowtarzalnym charakterem. Nie pozwólmy zabudować wszystkich skrawków zieleni. Zamiast tego twórzmy parki!
Projekt budowy Orlików w Toruniu był wielkim sukcesem. Czas na dalsze poszerzanie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców. Siłownie na otwartym powietrzu, place zabaw i parki aktywności będą służyły dzieciom, młodzieży oraz dorosłym!
Potrzebujemy więcej miejsc w przedszkolach. W tym celu należy stworzyć preferencyjne warunki dla osób, które chciałaby je prowadzić.
Sami Torunianie najlepiej wiedzą czego potrzbują. Dlatego proponuję rzetelne konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami przed i w trakcie realizacji wszystkich inwestycji.
Budżet partycypacyjny to doskonałe narzędzie do realizacji potrzeb społeczności z poszczególnych osiedli! Zwiększmy jego wartość aby jak najlepiej wydawać publiczne pieniądze!