19.06.2018 17:45

Radny o sobie…

Mam 33 lata. Wychowałem się w Toruniu. Tutaj skończyłem szkoły, tutaj studiowałem. Działałem w harcerstwie a później w Samorządzie Studenckim UMK. Ukończyłem studia zdobywając tytuł magistra politologii oraz magistra prawa. Specjalizowałem się w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i specyfice rozwoju aglomeracji miejskich. Skończyłem również studia europejskie w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta.

Pracowałem w jednym z toruńskich pubów, cegielni, wyjeżdzałem do pracy za granicę. Od 2004 roku współpracuję z Posłem do Parlamentu Europejskiego Taduszem Zwiefką. Pracowałem również przy realizacji projektów europejskich, wykonując pracę pośrednika innowacji. W ramach funduszy europejskich szukałem źródeł finansowania dla badań naukowych prowadzonych przez naukowców UMK. Starałem się doprowadzić do wdrażania badań przez konkretne przedsiębiorstwa z naszego województwa. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji ponieważ na moich oczach rozwijały się firmy, które wdrażały rozwiązania opracowane przez wyszukanych przeze mnie młodych naukowców. Po zakończeniu tego projektu rozpocząłem pracę w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej, gdzie pracuję do dziś jako koordynator projektów również finansowanych ze środków europejskich. Wdrażam projekty mające na celu upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w naszym regionie. Widzę że dzięki wsparciu pochodzącym z unijnych funduszy strukturalnych i dzięki ciężkiej pracy rozwijają się nauka oraz gospodarka w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim.

12.XI.2006 zostałem po raz pierwszy wybrany przez mieszkańców Torunia radnym. Obecnie sprawuję mandat radnego już drugą kadencję reprezentując w Radzie Miasta mieszkańców Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek, Czerniewic i Glinek. Kieruję pracami Komisji Kultury Promocji i Turystyki. Wykonując swoją pracę radnego staram się służyć dobrze Toruniowi i jego mieszkańcom.

Bartłomiej Jóźwiak