Most kolejowy dla pieszych i rowerzystów!

Na ostatniej Sesji RM poruszyłem sprawę udostępnienia mostu kolejowego dla pieszych i rowerzystów. Zaproponowałem koncepcję która pozwoli na stworzenie pętli pieszo-rowerowej obejmującej most drogowy, Kępę Bazarową, most kolejowy oraz Bulwar Filadelfisjki… W ramach projektu BiT City realizowana jest modernizacja dworców i infrastruktury kolejowej. Wierzę że drugi etap projektu pozwoli udostępnić most kolejowy pieszym i rowerzystom. W tym celu należy jednak porozumieć się z PKP oraz spełnić szereg warunków zapewniających komfort i bezpieczeństwo.
Odpowiedź Prezydenta Michała Zaleskiego jest bardzo optymistyczna:
„…W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowana jest realizacja działań, zmierzających do kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na linii pomiędzy obiektami dworcowymi Toruń Główny – Toruń Wschodni, w tym przedmiotowej przeprawy. Gmina Miasta Toruń deklaruje współpracę w realizacji powyższego zadania. Jednakże jego szczegółowy zakres oraz udział poszczególnych podmiotów będzie dopiero przedmiotem uzgodnień. W trakcie prac projektowych poddana pod rozwagę zostanie realizacja wskazanych przez Pana radnego działań (modernizacja ciągu pieszego, remont wież oraz przełożenie rurociągu).”

Poniżej zamieszczam link do krótkiego filmu z informacjami o toruńskim moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=3z8Ft_jbqrc

Toruń włącza zielone światło dla kajakarzy na Drwęcy

Drewniana wiata z ławami i stołem, pływający pomost i miejsce na ognisko – tak ma wyglądać miejsce postojowe dla kajakarzy w Kaszczorku. Miasto chce też powiesić nowe koła ratunkowe nad Wisłą, a wodociągi przebudować jaz na Drwęcy w Lubiczu

Na miniprzystani przy skansenie etnograficznym w Kaszczorku mają również stanąć stojaki dla pięciu rowerów, cztery betonowe śmietniki, sześć ławek i sezonowa toaleta. Powstaną tam miejsca do rozpalenia ogniska, rozbicia 10 namiotów oraz ustawienia 10 kajaków. Pojawią się też tablice z regulaminem oraz informacjami dotyczącymi rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” i obszaru Natura 2000. Toruński magistrat zapytał firmy, za ile mogą przygotować odpowiedni projekt zagospodarowania terenu oraz przeprowadzić roboty budowlane. Na odpowiedź czeka do piątku. Całość ma być gotowa do 21 lipca. Wtedy skończy się mordęga coraz liczniejszej rzeszy kajakarzy kończących w Kaszczorku spływ Drwęca. Obecnie nie ma tam miejsca przystosowanego do wyciągania kajaków z wody. By to zrobić, trzeba często brnąć po kolana w błocie.

Dłużej poczekamy na modernizację jazu na Drwęcy w Lubiczu, przez który obecnie trzeba przenosić kajaki. – Przygotowujemy się do jego kompleksowej przebudowy – mówi Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów. – W jednym projekcie chcemy zbudować elektrownię wodną, przepławkę dla ryb i infrastrukturę ułatwiającą przenoszenie kajaków. Pieniądze na inwestycję chcemy zdobyć z funduszy unijnych. Dlatego jej realizacja na pewno nie ruszy przed 2018 r.

Być może sytuacja kajakarzy poprawi się nieco szybciej. Kiedyś po torach przy jazie w Lubiczu jeździł wózek przewożący lekki sprzęt pływający. – Porozmawiam z kierownikiem ujęcia, sprawdzimy dokumenty i zobaczymy, jaka jest szansa na jego ponowne uruchomienie lub pomyślimy nad jakimś innym rozwiązaniem ułatwiającym podróżowanie wodniakom – zapewnia Majewski.

Dla ich bezpieczeństwa, ale też mieszkańców i turystów tylko spacerujących brzegiem Wisły, miasto już trzeci raz uzupełni ginące z Bulwaru Filadelfijskiego koła ratunkowe. – Koła giną nam regularnie, straciliśmy ich już 20, ale nie wolno się poddawać – mówi Szczepan Burak, dyrektor magistrackiego wydziału środowiska i zieleni. – Tym razem mają być bardziej odporne na działanie wandali.

Koła będą schowane w pojemnikach z tworzywa sztucznego z pokrywką, wyposażone w zamknięcie i blokadę. Na pojemnikach pojawią się też naklejki z informacją, że ten sprzęt może uratować życie. – Aby użyć koła, trzeba będzie zbić szybkę, coś wyłamać – tłumaczy Burak. – Osoba naprawdę potrzebująca koła z pewnością sobie poradzi. Natomiast wandal będzie potrzebował więcej czasu na jego zdjęcie niż obecnie. Może wtedy go ktoś zauważy, zwróci uwagę albo powiadomi policję lub straż miejską.

10 pomarańczowych kół o średnicy 60 cm z linami ma zawisnąć na toruńskim nabrzeżu na przełomie marca i czerwca br. Firmy zainteresowane ich dostarczeniem muszą do końca tygodnia złożyć swoje oferty w magistracie.

Torunianie, mający własne pomysły na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzek płynących przez nasz region, mogą wziąć udział w konsultacjach dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym”. Potrwają do 15 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie konsultacje.torun.pl. Tam też dostępny jest formularz na uwagi do opracowania. Dla chcących podyskutować o wykorzystaniu rzek i jezior urzędnicy organizują dyżur konsultacyjny. 14 kwietnia w godz. 16-18 będą czekać na mieszkańców w siedzibie wydziału rozwoju i programowania europejskiego przy ul. Grudziądzkiej 126 B, II piętro, pokój nr 218.

Cały tekst: http://torun.gazeta.pl/torun/1,87119,17715415,Torun_wlacza_zielone_swiatlo_dla_kajakarzy_na_Drwecy.html#ixzz3XvXmwAAa