Bezprzewodowy internet na Starówce, Bulwarze i przy Muzeum Etnograficznym…

24.X na Sesji Rady Miasta złożyłem wniosek dotyczący stworzenia możliwości dostępu do bezprzewodowego interentu w przestrzeni publicznej:

Zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i realizację na terenie Starego Miasta oraz przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego i przestrzeni pomiędzy budowaną salą koncertową na Jordankach a Muzeum Etnograficznym bezprzewodowego publicznego dostępu do Internetu. Nowoczesne miasta realizują tego typu przedsięwzięcia, które pozwalają na pełniejsze wykorzystywanie przestrzeni publicznej przez mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu torunianie i odwiedzający miasto turyści będą mieli lepszy dostęp do informacji o mieście, jego atrakcjach i organizowanych imprezach. Będą również mogli część pracy zawodowej wykonywać na terenie przestrzeni publicznej co korzystnie wpłynie na jej funkcjonowanie. Proszę o przeanalizowanie możliwości technicznych oraz kosztów realizacji przez miasto usług typu hot-spot na wskazanych terenach.

Z poważaniem
Bartłomiej Jóźwiak

Nowa droga rowerowa Na Skarpie!

Na Skarpie powstaje nowa droga rowerowa, która połączy trasy istniejące w ciągu Szosy Lubickiej i ul. Konstytucji 3 Maja. Ścieżka jest budowana na ul. Ślaskiego, na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do Szosy Lubickiej.

Droga rowerowa wykonana zostanie z nawierzchni bitumicznej, natomiast chodniki zostaną wykonane z kostki, która pochodzi z odzysku.

To nie jedyne zmiany jakie zostaną wprowadzone w obrębie realizowanej inwestycji. Aby zbudować drogę dla rowerów, konieczna była dyslokacja zatoki postojowej taxi, która po przebudowie znajdzie się bliżej pawilonu handlowego.

Droga rowerowa powstaje w ramach realizacji Programu rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007-2015.

Skansen w Kaszczorku otwarty!

Po dłuuugiej przerwie udało się otworzyć Park Etnograficzny położony w Kaszczorku nad rzeką Drwęcą. Warto zobaczyć to miejsce, które jest pamiątką po ludziach, którzy tu żyli i pracowali.