Więcej kultury na osiedlach…

Na wczorajszej Sesji Rady Miasta złożyłem wniosek o realizację części imprez kulturalnych na terenie osiedli z mojego okręgu. Doskonale zdaję sobię sprawę z tego, że te największe i najbardziej atrakcyjne wydarzenia skierowane nie tylko do mieszkańców ale także do turystów będą organizowane na toruńskiej starówce, która jest przecież naszym największym atutem. Uważam jednak, że należy więcej uwagi poświęcać wydarzeniom na terenie poszczególnych osiedli. Pozwoli to budować sąsiedzkie więzi, budować kapitał społecznego zaufania i zwyczjanie stworzy ciekawszą niż obecnie ofertę dla młodziezy i wszystkich mieszkańców. Poniżej treść złozonego przeze mnie wniosku na Sesji 26.IX.2013:

Zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i realizację części wydarzeń kulturalnych na terenie następujących toruńskich osiedli: Na Skarpie, Kaszczorek, Podgórz, Rudak, Stawki, Czerniewice i Glinki. Ze zrozumiałych względów większość życia kulturalnego koncentruje się na terenie Starego Miasta. Natomiast część osiedli w związku z brakiem oferty kulturalnej pełni rolę „sypialni” co tworzy pewne problemy związane z utrudnionym udziałem w życiu kulturalnym i społecznym oraz prowadzi do zanikania więzi pomiędzy mieszkańcami a w niektórych przypadkach pogłębia nawet wykluczenie społeczne. Wnioskuję o realizację w miarę możliwości części imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie wskazanych osiedli. Działania takie z pewnością będą sprzyjać budowaniu kapitału społecznego i pozwolą na eliminację wielu negatywnych zjawisk.

Radny RMT
Bartłomiej Jóźwiak

Festyn Osiedlowy w Kaszczorku!

Rada Okręgu Kaszczorek po raz kolejny serdecznie zaprasza na doroczny festyn osiedlowo-parafialny w Kaszczorku, który odbędzie się 22 września na terenie gospodarstwa agroturystycznego Państwa Ciuruś (stadnina koni) przy ul. Wieżowej. Początek imprezy o godzinie 15.

Struga Toruńska

Na Sesji RM 5.IX złożyłem wniosek dotyczący analizy możliwości wykorzystania wody ze Strugi Toruńskiej – popularnej ‚Bachy’. Co roku latem część toruńskiej zieleni obumiera z powodu braku wody. Nasze parki i zielone skwery wymagają kosztownego podlewania.

Zaproponowałem wykorzystanie wody pochodzącej ze Strugi Toruńskiej.
Koncepcja jest następująca: w ramach nowej perspektywy finansowej UE będą możliwe do realizacji projekty zakładające wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii. Myślę że warto zastanowić się nad budową specjalnych zbiorników na wodę z ‚Bachy’, z których latem będzie można podlewać toruńskie parki. Energia potrzebna do pobierania wody ze zbiorników pochodziłaby np z paneli słonecznych. Dzięki realizacji takiego ekologicznego projektu miasto mogłoby uzyskać namacalne oszczędności i podnieść kondycję naszej toruńskiej zielenii.

Poniżej treść złożonego przeze mnie wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wody przepływającej przez Toruń Strugi Toruńskiej. W okresie letnim cześć terenów zielonych cierpi na brak wody co objawia się poprzez gorszy stan roślinności i zmusza służby miejskie do podlewania części parków i skwerów w szczególnie suchych okresach lata. Czy istnieje możliwość np. w ramach projektu realizowanego w nowej perspektywie finansowej UE, wybudowanie podziemnych zbiorników na wodę pochodzącą ze Strugi Toruńskiej, która służyłaby latem do nawadniania terenów zielonych ? Proszę o analizę możliwości realizacji takiego projektu z uwzględnieniem wykorzystania w nim ekologicznych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, które zasilałyby w potrzebną energię system nawadniający.

Radny RMT
Bartłomiej Jóźwiak