Na okres próby linia nr 39 w Kaszczorku

Od poniedziałku 3 września 2012 r. na trzymiesięczny okres próby os. Kaszczorek obsługiwane będzie drugą linią autobusową nr 39. Nowa trasa tej linii powstała z połączenia części trasy zawieszonej w lutym tego roku linii nr 39 i linii nr „L”. Autobusy kursować będą w Dni nauki szkolnej w godzinach tzw. szczytu przewozowego tj. w godz. 7.00-9.00 i 13.00-16.00. Nowa trasa linii nr 39 przebiegać będzie od pętli w Kaszczorku ulicami: Na Przełaj, Fantazyjną, Dożynkową, Turystyczną, Ligi Polskiej, Konstytucji 3-go Maja, Ślaskiego (powrót Przy Skarpie), Szosa Lubicka, Olsztyńska, Szczecińska, Krynicka, Suwalska, Olsztyńska, Nad Strugą. W godzinach porannych w kursach z os. Nad Strugą, a w godzinach popołudniowych w kierunku os. Nad Strugą autobusy wjeżdżać będą w ul. Ceramiczną i obsługiwać przystanek przy Elektrociepłowni Grębocin.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 23 i 39

Od 1 września, na 3-miesięczny czas próby, nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów MZK linii 23 i 39 – zarówno w godzinowym rozkładzie jazdy, jak i w przebiegu tras przejazdu. Obie linie będą przebiegały stricte przez osiedle – od pętli na Drwęcy przez Na Przełaj, Fantazyjną, Dożynkową i dalej Turystyczną. Autobusy 23 jeździć będą „starą” trasą, a więc Turystyczną „do góry”, natomiast linia 39 ulicą Ligi Polskiej w kierunku… Grębocina.

Strategia Rozwoju Kultury

W ramach konsultacji Strategii Rozwoju Kultury odbyły się już trzy spotkania. Nadal można wysyłać swoje uwagi i sugestie na adres: konsultacje@um.torun.pl

Zachęcam do lektury całej startegii, która dla Torunia pragnącego przyciągać coraz więcej gości i turystów jest bardzo ważnym dokumentem…