Życzenia Świąteczne

Wszystkim mieszkańcom Torunia życzę Wesołych i Spokojnych Świąt. Chociaż w tym roku Święta to tak naprawdę weekend życzę jednak wszystkim aby znaleźli czas dla swych bliskich.

Szerokopasmowy internet w Toruniu

Wczoraj złożyłem kilka wniosków do budżetu miasta na 2011 rok. Chciałbym tutaj napisać kilka zdań o jednym z nich:
Zaproponwałem zwiększenie kosztów inwestycji drogowych (budowy/przebudowy) dróg na terenie miasta o 1%. Kwota ta byłaby przeznaczona na położenie rury, w którą w przyszłości możnaby „wdmuchnąć” światłowód. Podczas wykonywania nowych ulic jakie np. zaplanowane są na terenie projektowanego osiedla JAR należałoby położyć tego typu infrastrukturę, która umożliwi w przyszłości znaczne zwiększenie możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców miasta. Internet jest takim samym medium jak kanalizacja czy sieć gazowa i także wymaga inwestycji w infrastrukturę. We współczesnym świecie potrzeby dotyczące przepływności łączy internetowych rosną wykładniczo. Dzięki stosunkowo niewielkim nakładom środków umożliwimy położenie i znaczną rozbudowę sieci światłowodowej w przyszłości. Już dziś należy planować i przewidywać potrzeby w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu jakie będą mieli mieszkańcy i toruńskie firmy za kilka lat.

Pierwsze czytanie budżetu

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie budżetu miasta na 2011 rok. Poza radnymi klubu PO nikt z radnych w zasadzie nie zabierał głosu a szkoda bo budżet jest najważnieszym dokumentem dla funkcjonowania miasta przez najbliższy rok. Dodatkowo jego rangę wzmacnia fakt, że to właśnie w tym roku zaczynamy tak naprawdę realizację potężnego zadania inwestycyjnego jakim jest budowa drugiego mostu drogowego przez Wisłę. Projekt budżetu dodatkowo zakłada rekordowe w w historii naszego miasta wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w postaci nieruchomości. Według założeń mamy osiągnąć aż 45 mln zł ze sprzedaży majątku miejskiego. Efekt takich założeń jest łatwy do przewidzenia: Oferta miasta zdominuje i całkowicie wywróci do góry nogami toruński rynek nieruchomości. W zeszłej kadencji nie udało się ani razu zrealizować w pełni założeń dotyczących sprzedaży mienia – najprawdopodonbiej nie uda się i tym razem. Działania takie sprawiają że projekt i założenia budżetu są nierealne a dodtakowo szkodliwe dla kondycji rynku nieruchomości w Toruniu. Brakuje za to działań generujących w sposób trwały dochody do budżetu miasta. Biuro Obsługi Inwestora dysponuąc zapisanymi w budżecie środakmi nie będzie w stanie zdynamizować swoich działań w ten sposób aby skutecznie pozyskiwać nowych inwestorów i docierać z ofertą Torunia do inwestorów z kraju i ze świata. Działania doraźne w posatci zintensyfikowanej wyprzedaży miejskich nieruchomości nie tylko nie mogą dać nam sukcesu w postaci skutecznej sprzedaży ale szkodzą funkcjonowaniu zdrowego wolnego rynku. Oprócz tej szkodliwości nierozwiązana pozostaje kwestia narastającego deficytu oraz coraz większego zadłużenia naszego miasta.
Wierzę jednak że ogromne znaczenie jakie we współczesnym świecie ma pozyskiwanie i skuteczne obsługiwanie inwestorów zostanie dostrzeżone i uwzlędnione zarówno w projekcie budżetu jak i w działaniach zarówno Pana Prezydenta jak i w głosowaniach Radnych Rady Miasta Torunia.

KTOŚ

Wczoraj InstytuB61 przeprowadził ciekawy projekt na Bydgoskim Przedmieściu. Szczegóły pod podanym linkiem:

INSTYTUT B61

Dla mnie było to niesamowite przeżycie odwiedzić w ten sposób miejsca z dzieciństwa. A koncert w starym budynku szkoły muzycznej w opuszczonej sali, w której ostatni raz byłem słuchać jak młodsza siostra gra na pianinie – REWELACJA…

Budżet 2011

Zakończyły się już formalne uroczystości związane z wyborami. Zarówno nowi radni jak i prezydent złożyli ślubowanie. Odbyły się uroczyste sesje Rady Miasta… Czas zabrać się do pracy. Pierwszym wyzwaniem jest projekt budżetu miasta oraz towarzyszący mu druk: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia Na Lata 2011-2017. Radni czym prędzej powinni przeczytać te obszerne dokumenty ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla Torunia na następne lata. Sporo inwestujemy – to dobrze, przecież musimy wygospodarować środki na budowę nowego mostu. Plany zakładają ambitny wzrost dochodów miasta pochodzacych ze sprzedaży gminnego majątku. Niestety projekt budżetu nie uwzględnia chociażby przebudowy ulicy Nieszawskiej, która znajduje się w fatalnym stanie.

Z wielu względów uważam projekt budżetu za niedoskonały. W obecnym kształcie zapisy budżetowe zakładają że poważne problemy miasta nie zostaną w najbliżsyzch latach rozwiązane ponieważ nie zostały na nie zapisane środki. Strukturalnym problemem jest również brak działań i mechanizmów generującuych wzrost przychodów do budżetu miasta. W wyniku przeprowadzonych w latach ubiegłych inwestycji powstały rozmaite obiekty jak np. Motoarena czy CSW, które służą mieszkańcom jednakże co roku generują koszty i wymagają dofinansowania z budżetu miasta. Kolejne zaplanowane inwestycje mają podobny charakter. W przyszłości zatem należy spodziewać się wzrostu kosztów bieżącego utrzymania funkcjonujących obiektów. W ślad za realizacją jakże ważnych inwestycji jak sala koncertowa czy hala widowiskowo sportowa powinny pójść poważne zmiany w sposobie zarządzania takimi obiektami. Miejskie obiekty potrzebują skutecznie działających menadżerów, którzy będa potrafili wykorzystać potencjał budowanych obiektów i generować przychody pozwalające na ich sprawne funkcjonowanie. Równolegle władze miasta muszą wreszcie zmierzyć się z największym wyzwaniem jakim jest stworzenie skutecznej polityki generowania wzrostu dochodów do budżetu miasta, który pozwoli zapewnić nam utrzymanie i dofinansowywanie działania klutury, sportu i innych dziedzin życia ważnych dla mieszkańców. Najbliższe lata będą ostatnimi jesli chodzi o skalę wsparcia z funduszy unijnych dla miejskich inwestycji, dlatego już dzisiaj należy szukać nowych źródeł dochodów, które pozwolą nam dalej sie rozwijać. Takie działania są również niezbędne jeśli weźmiemy pod uwagę stopień zadłużenia Torunia ale do tematu naszych długów powrócę jeszcze w przyszłości…

Nowa Rada

Wczoraj w Sali Mieszczańskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta VI kadencji. Wbrew tradycji i dobremu obyczajowi funkcja Przewdnoczącego Rady nie przypadła przedstawicielowi największego klubu radnych – Platformy Obywatelskiej. Radni PiS, SLD oraz Czasu Gospodarzy zawiązali egzotyczną koalicję, w wyniku której nowym przewodniczącym został Marian Frąckiewicz z SLD.

Pomimo porozumienia zawartego PRZECIWKO PO (bo ugrupowań które je zawarły nie łączy w zasadzie nic oprócz chęci „wycięcia PO”) wierzę że nowy przewodniczący obiektywni będzie prowadził obrady a wszyscy radni będą mogli działać dla dobra miasta i realizować dobre dla Torunia pomysły.

Zaświadczenia o wyborze

27.XI.2010 w Ratuszu Staromiejskim odbyła sie uroczystość wręczenia nowowybranym radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miasta Torunia. Zaświadczenia odebrali wszyscy radni 6 kadencji.

Fringe 2011

Dobre i duże imprezy kulturalne nie robi się na ostatnią chwilę. Machina Festiwalu w Edynburgu już ruszyła:

http://www.edfringe.com/participants

Doskonale zorganizowany, przyciągający setki tysięcy gości festiwal edynburski jest źródłem ogormnych dochodów dla miasta. Bardzo chciałbym żeby w Toruniu zastosowano sprawdzone i przynoszące sukces rozwiązania.

Już teraz jest czas zeby myśleć o SKYWAY 2011 !!!

Wyniki wyborów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek i Czerniewic… Dziękuję bardzo za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Postaram się Was nie zawieść i skutecznnie pracować dla rozwoju naszych osiedli i całego Torunia.