Konferencja „Kształtowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej” – środa 25 marca Kino Centrum CSW

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń zaprasza na konferencję pod nazwą „Kształtowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej”. Odbędzie się ona w środę, 25 marca o godzinie 17 w kinie Centrum CSW, ul. Wały gen. Sikorskiego 13. Po konferencji około godziny 19:30 odbędzie się pokaz filmu:„Miasto w ruchu”

W XX wieku byliśmy świadkami gwałtownego rozwoju motoryzacji, czego rezultatem była zmiana charakteru przestrzeni miejskiej. Władze miast duńskich czy holenderskich już w latach 70-tych ubiegłego stulecia zauważyły problemy związane ze zbyt dużą ilością samochodów w centrach miast, a co za tym idzie: korków, zanieczyszczenia powietrza, brakiem przestrzeni dla pieszych. Coraz bardziej liczył się samochód, a nie człowiek. Osoby odpowiedzialne za politykę transportową zaczęły więc szukać alternatywnych środków transportu w postaci komunikacji miejskiej i rowerów. Największym wyzwaniem stała się jednak zmiana mentalności mieszkańców. Zamykanie centrów miast dla samochodów, tworzenie stref uspokojonego ruchu, tworzenie rożnego rodzaju spowalniaczy i szykan dla ruch samochodowego. To wszystko napotykało na opór dużej części mieszkańców przyzwyczajonych do jazdy samochodem. Rekompensatą za te utrudnienia miała być sprawna komunikacja miejska, dogodny system dróg i parkingów rowerowych, szereg akcji informacyjnych i propagujących zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych. Konsekwentne realizowanie takiej polityki transportowej zakończyło się sukcesem. Niektóre z miast europejskich mogą się dziś poszczycić rekordowym udziałem rowerzystów w ruchu ulicznym: około 30 – 40% ogółu podróży odbywanych jest na rowerze.

Oto szczegółowy program konferencji:

17:00 – Rozpoczęcie

17:00 – 17:10 – Wstęp – Marcin Piotrowski (Stowarzyszenie Rowerowy Toruń)

17:10 – 17:40 – „Planowanie przestrzenne, a polityka transportowa w miastach” – Michał Beim (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

17:40 – 18:10 – „Rewitalizacja jako tworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom” – Paweł Kołacz (Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście)

18:10 – 18:40 – „Przyszłość komunikacji miejskiej w Toruniu” – Damian Cieszyński (Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej)

18:40 – 19:10 – Ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Torunia: szanse i zagrożenia” – Paweł Wiśniewski (Stowarzyszenie Rowerowy Toruń)

19:10 – 19:30 – dyskusja

Około 19:30 – 20:25 – pokaz filmu „Miasto w ruchu”(Contested Streets), reż Stefan Schaeffer (Contested Streets) reż. Stefan Schaeffer czas trwania: 55 min.
„Miasto w ruchu” opowiada historię nowojorskich ulic do czasów przedsamochodowych do teraźniejszości. Ta podróż w czasie pokazuje, jak koncepcja wielofunkcyjnej, bogatej ulicy jako przestrzeni publicznej ustąpiła koncepcji korytarza dla szybkiego ruchu samochodów. Film porównuje Nowy Jork z trzema europejskimi miastami, które ostatnio zdecydowały się ograniczyć ruch samochodów: Londynem (strefa płatnego wjazdu), Paryżem (szybkie autobusy) i Kopenhagą (rowery i strefy piesze). Pokazuje, że miasta dla ludzi, a nie dla samochodów, nie tylko są możliwe, ale już istnieją. (Informacja ze strony: http://okf.oai.pl/filmy.html)

20:30 – zakończenie konferencji

Komunikacja rowerowa dynamicznie rozwiaja się jako element miejskiej komunikacji zbiorowej. Korki, zanieczyszczenie spalinami z jednej storny w zestwieniu z zdrowym trybem życia, którego elementem niewątpliwie jest jazda na rowerze sprawiają, iż ta forma komunikacji staje się coraz bardziej poularna, zwłaszcza  w wielu krajach Europy Zachodniej. Róweniż w Polsce zaoobserwowac możemy podobną tendencję. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w  spotkaniu oraz oczywiście do jazdy na rowerze 🙂

Bartłomiej Jóźwiak

Przyszłość komunikacji miejskiej

16 marca w  siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie członków toruńskiego zespołu pracującego nad przyszłością komunikacji zbiorowej w naszym mieście.  Przedmiotem rozmów było funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W czasie dyskusji strony wymieniły się informacjami i doświadczeniami w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej w naszych miastach.  Spotkanie było istotne ze względu na realizację założeń Porozumienia Programowego zawartego przez Platformę Obywatelską z Prezydentem Torunia, które dotycząc zmian w sposobie funkcjonowania MZK w Toruniu. Konieczność zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej spowodowana jest rówież  przez Dyrektywę Unii Europejskiej, która  nakłada na samorządy obowiązek wprowadzenia od 3 grudnia 2009 roku organizatora komunikacji zbiorowej.

W Toruniu pracuje specjalnie powołany zespół roboczy, w któym mam przyjemność pracować, a którego zadaniem jest wypracowanie przyszłego modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu i dokonania niezbednych przekształceń w ramach Miejskiego Zakładu Komunikacji.